Když se v červnu 2021 prohnalo jižní Moravou tornádo a zničilo několik našich vesnic, mysleli jsme si, že nic moc horšího se v naší blízkosti nemůže stát. A stalo se. Válka zuřící již více než měsíc na Ukrajině je jenom pár hodin cesty autem od nás.  Jakmile jsme ze vzpamatovali z šoku prvních dnů způsobených zprávami z válečné zóny, začali jsem přemýšlet, jak můžeme pomoct.

Podobně jako všude kolem nás jsme i my vyhlásili sbírku mezi našimi zaměstnanci. Naši lidé během dvou týdnů poukázali celkem 75 100 korun.  Český červený kříž získal 30 050 Kč, Člověk v tísni 27 550 Kč, Adra 10 050 Kč a Charita 7 050 Kč.  Stejně jako při předešlých sbírkách následně poslala naše společnost TTCE těmto organizacím finanční prostředky ve stejné výši.  Celkové podpora pomáhajícím na Ukrajině dosáhla celkové částky 150 200 korun.  Všem kolegyním a kolegům, kteří se rozhodli věnovat své peníze na zmírnění strádání lidí na Ukrajině velice děkujeme.

Ještě větší poděkování a náš obdiv patří i našim kolegyním a kolegům, kteří se rozhodli ubytovat ve svých domovech lidi z Ukrajiny utíkající před válkou. Rozhodnutí nabídnou své obydlí dalším lidem je opravdu složité. Často vůbec nevíte, kdo a na jak dlouho s vámi bude sdílet váš domov. Chce to opravdu odvahu a srdce na správném místě.

Naše společnost již nabídla práci několika lidem z Ukrajiny. Považujeme to za samozřejmost. Škoda jen, že vhodných volných pozic zejména pro ženy nemáme v současnosti více.

Děkujeme všem, kteří již pomohli a pomohou i v budoucnu.