Naše společnost TORAY nemá v Prostějově školící centrum ani tým odborných školitelů. Přesto pomáháme mladé generaci tím, že realizujeme odborné praxe studentů v TORAY.

Letos jsme praxe zajistili zatím pro pět studentů středních škol různého zaměření. Všech jsme se po ukončení jejich praxe zeptali na 3 jednoduché otázky.

 

 Q1: Proč jste si vybral(a) TORAY jako firmu pro svoji odbornou praxi?

Q2: Co zajímavého jste zde pro své studium nebo budoucí povolání získal(a)?

Q3: Co vás nejvíc během praxe příjemně nebo i nepříjemně překvapilo?

Adam

je studentem Cyrilometodějského Gymnázia v Prostějově a v rámci své praxe s námi pracoval na reálném úkolu. Detailně mapoval příspěvek služeních cest na celkovou uhlíkovou stopu naší firmy v posledních třech letech. Data, která pomohl sesbírat a analyzovat, nám následně pomohou přesně vykázat naši uhlíkovou stopu v rámci připravovaného ESG reportingu. Také se seznámil s rutinní činností našeho Finančního oddělení a vazbami na naše výrobní aktivity.

Zde jsou Adamovy odpovědi na tři položené otázky:

A1: Protože zde pracuje moje mamka a naše praxe byla primárně zaměřena na to, abychom se více seznámili s tím, co dělají naši rodiče. Zároveň jsem měl informace o tom, že firma je poměrně otevřená praxím studentů.

A2: Náhled do fungování velké firmy pro mě byl zajímavou zkušeností. Trošku mě až překvapilo, co všechno musí firma dokládat. Přijde mi to místy až zbytečné.

A3: Byl jsem spokojený s přístupem lidí, kteří se mnou spolupracovali. Úroveň kantýny mě příjemně překvapila. Občerstvení je zde na mnohem lepší úrovni než ve školách. Potěšilo mě, že jsem mohl nahlédnout do výroby firmy.  Lituji ale, že se mi nepovedlo více nahlédnout do práce např. obchodního oddělení.

 

Justýna

studuje Střední polygrafickou školu v Olomouci obor tiskař na polygrafických strojích. Praxi absolvovala převážně v RD centru naší Grafické divize. Měla možnost pracovat se stroji, které připravují naše bezvodé ofsetové desky pro tisk (tzv. CTP), ale i se samotnou pětivěžovou tiskárnou Heildeberg.  Tato tiskárna dokáže vytvořit úžasně kvalitní tiskové výstupy, když ji ovšem dokážete správně nastavit a přesně obsluhovat. A to se Justýně ve spolupráci s našimi kolegy dařilo. Snad i proto si proloužila délku praxe z původně plánovaných dvou týdnů na celý měsíc.

Toto nám Justýna řekla po ukončení své praxe:

A1: Firmu jsem si nevybírala já vzhledem k tomu, že jsem neměla tušení, na co se zaměřujete. Toray v Prostějově mi byla vybrána a doporučena učitelem odborné praxe. Musím říct, že jsem s výběrem byla naprosto spokojená.

A2: Získala jsem zde spoustu zajímavých informací o bezvodém ofsetu i výrobě desek a určitě mě tohle téma bude zajímat i do budoucna.

A3: Příjemně mě překvapilo krásné a čisté prostředí s mnohým vybavením, a hlavně skvělý přístup instruktora Radovana Hromádky a kolegy Radomíra Sedláčka. Prostředí zde bylo velmi příjemné a určitě bych se s radostí jednou vrátila. Výtky nemám žádné. Moc ráda jsem u Vás byla na praxi, bylo to velmi motivující.

 

Alice

chodí na SPŠ strojnickou v Olomouci. Svoji praxi vykonávala s kolegy z elektroúdržby, protože studuje elektrotechnickou specializaci. V rámci každodenní rutinní práce se seznámila s principy preventivní a prediktivní údržby, ale i s odstraňováním provozních závad a tzv. troubleshootingem. Měla možnost si projít v podstatě všechna výrobní oddělení včetně energobloku, který dodává výrobě veškerá potřebná media.

 

Zde jsou odpovědi Alice:

A1: Toray jsem si vybrala, protože mi o ní vykládal táta a zajímalo mě, jak probíhá výroba a zpracování látek.

A2: Naučila jsem se a vyzkoušela věci, o kterých si ve škole povídáme pouze teoreticky, např. analýza chyb, výměna ložisek…

A3: Nepříjemné pro mě nic nebylo, naopak byla praxe zajímavá a bavila mě.

 

Matěj a Michal

 studují strojírenský obor na  SOŠ průmyslové a SOU strojírenském v Prostějově. Logicky proto strávili většinu své praxe ve společnosti a pod vedení našich kolegů z mechanické údržby.

Matěj svoji praxi hodnotil takto:

A1: Vaši firmu jsem si vybral na základě doporučení jedné známé.

A2: Získal jsem povědomí o tom, jak to chodí ve firmě, a vyzkoušel jsem si práci v programu AutoCAD.

A3. Trochu mě zklamala stará verze programu AutoCAD. Mile mě překvapilo příjemné zázemí pro zaměstnance a pestrý výběr v bufetu 😀

Michal hodnotil svou praxi následovně:

A1: Vybral jsem TORAY kvůli jejich inovativním technologiím a vynikajícímu renomé v oboru.

A2: Získal jsem praktické zkušenosti a dozvěděl se o pokročilých materiálech a technologiích ve svém oboru.

A3: Příjemně mě překvapil přátelský přístup kolegů, nepříjemné bylo zpočátku se orientovat v rozsáhlé firmě.          Děkuji za umožnění odborných praxí ve vaší firmě.

 

Jan

studuje Střední školu logistiky a chemie v Olomouci. Svoji praxi v TORAY absolovoval na Grafické divizi.                      V laboratoři a v provozu výroby našich bezvodých ofsetových desek si dále rozšiřoval své znalosti z oblasti chemie.  Vyzkoušel si různé anylatické metody a postupy a seznámil se i s konrétním výrobním postupem výroby desek na nanášecí lince. 

A toto nám ke své praxi řekl Jan: 

A1: Protože jsem moc nevěděl kam jít a nechtěl jsem do zdravotnictví. Známý mi řekl, že bych se mohl zeptat u vás v TORAY.  

A2: Asi to, jak funguje korporát. A veškerá jeho pravidla. 

A3: Obecně dodržování bezpečnostních pravidel, skutečně se v TORAY na bezpečnost dbá. A také to byla vztřícnost všech pracovníků, se kterými jsem se dostal do kontaktu. 

 

 

Moc děkujeme všem kolegyním a kolegům, kteří věnovali svůj čas a energii a pomohli letošní praxe smysluplně uskutečnit. Snad i oni získali od studentů trochu pozitivní energie a víry, že to s mladou generací není vůbec tak špatné, jak se někdy říká.

A vy, kteří hledáte možnosti odborné praxe studentů pro sebe nebo vaše děti, nebojte se nás v TORAY kontaktovat. Bude-li to aspoň trochu v našich časových a technických možnostech, pokusíme se vám maximálně vyjít vstříc. A nejen proto, že naše firemní filozofie zní „Prospíváme společnosti cestou vytváření nových hodnot, inovativních technologií a výrobků“.