Podzimní čas je pro lidi z TORAY již tradičně spojený se sázením stromů. Snažíme se tímto způsobem alespoň částečně kompenzovat vliv našich výrobních aktivit na životní prostředí. Ale jde nám také i zkrášlení prostředí města, kde žijeme a trávíme volný čas.  A letos jsme se vydali sázet stromy i do CHKO Beskydy.

 

Komunitní sázení stromů ve spolupráci s městem Prostějov

Již potřetí využili někteří naši pracovníci možnosti zúčastnit se komunitního sázení stromů, které organizuje Město Prostějov se společností FCC, které se stará o městskou zeleň. V sobotu 11. listopadu pokračovala druhou etapou výsadba listnatých stromů v nově zakládaném biocentru u soutoku místních říček Hloučely a Romže. Toto místo je pro nás určitě zajímavé, protože se nachází na okraji průmyslové zóny, jen několik set metrů od naší továrny. O akci měla již tradičně velký zájem široká prostějovská veřejnost. Proto jsme byli rádi, že na nás zbyly alespoň dva stromy k zasazení. I našim přičiněním budou za pár let tento zajímavý kousek prostějovské přírody stínit dva statné duby. Celkem se v biocentru podařilo vysadit 29 stromů a další informace najdete třeba v reportáži Deníku.

Čistička odpadních vod - vnější pohled

Sázení stromů v CHKO Beskydy

Tato akce se od našich předešlých aktivit výsadby stromů odlišovala snad ve všech ohledech.  Většinou totiž sázíme vzrostlé stromy přímo v našem městě a s pomocí profesionálů, kteří zajišťují nutnou logistickou podporu.  Letos jsme využili možnosti spolupráce s Nadací O2 –  Sázej stromy. Kromě nutných finančních prostředků pracovníci nadace zajišťují i kontakty s místními organizacemi a vyhledávají vhodné lokality. V případě akce, které jsme se zúčastnili i my, se spojili s  ČSOP Salamandr. Ochránci přírody této pobočky se starají o obnovu lesů a luk nebo o ochranu vodních zdrojů v Beskydech.

V sobotu 4. listopadu ráno jsme v sedmi lidech vyrazili z Prostějova. Po osmé hodině jsme se setkali s našimi průvodci a dalšími dobrovolníky na lesním parkovišti v srdci Beskyd nad obcí Ostravice. Následoval ještě krátký přesun na místo sázení do středu přírodní rezervace Malý Smrk. Na místě jsme se dozvěděli od ochránců, co přesně budeme dělat. Beskydské lesy naštěstí nejsou tak tragicky postiženy kůrovcovou kalamitou, jako naše střední Morava. Ale i tamní lesy potřebují zvýšit druhovou pestrost a věkovou různorodost stromů. Proto jsme vysazovali pětileté sazenice jedlí a buků do vzrostlého smrkového lesa a na mýtiny. Překvapilo nás, že jsme malé stromky nesázeli do rovných řad a stejných rozestupů. Snažili jsme se vytvářet spíše shluky čítající 10- 20 stromků. Tyto skupinky budou na vhodných místech lépe odolávat případnému okusu zvěře a vzájemné se chránit před nepřízní počasí.

Spolu s dalšími 8 dospělými dobrovolníky se nám nakonec podařilo vysadit 1250 sazenic stromků. A tím aspoň trochu přispět k větší různorodostí a budoucí odolnosti beskydských lesů. Měli jsme štěstí na počasí, svítilo sluníčko a nepršelo. Odpoledne jsme se již dost unavení vydali na cestu domů. Věřím, že většina z nás již přemýšlela, jaké podobné akce se zúčastníme příště.   

Slunce v Beskydském lese